Informacje o firmie

Pragniemy poinformować, iż Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji INSTALPROJEKT HOLDING Sp. z o.o. jest następcą prawnym, w wyniku prywatyzacji, Biura Projektów Instalacji Przemysłowych INSTALPROJEKT powstałego w styczniu 1954r. W myśl aktu notarialnego Rep. A-4400/95 w dniu 3 listopada 1995 r. nastąpiło przekazanie Spółce Instalprojekt Holding majątku BPIP Instalprojekt oraz wszystkich jego praw i zobowiązań.

Biuro Projektów Instalacji Przemysłowych INSTALPROJEKT istniało od 1 stycznia 1954 r. jako przedsiębiorstwo państwowe powołane do obsługi projektowej przedsiębiorstw budowlanych i instalacyjnych. W okresie swego istnienia Biuro wykonało ponad 8500 poważnych opracowań projektowych wszystkich branż, zarówno w kraju jak i za granicą (RFN, NRD, Austria). INSTALPROJEKT uzyskał w r. 1986 koncesję na samodzielne prace eksportowe.

Przedmiotem obecnej działalności INSTALPROJEKTU są prace projektowe, wykonawstwo robót oraz zastępstwo inwestycyjne, w zakresie: instalacji klimatyzacji, wentylacji, instalacji cieplnych, wod-kan., instalacji chłodniczych, instalacji gazów medycznych, węzłów cieplnych, instalacji tryskaczowych, architektury, technologii, konstrukcji budowlanych, instalacji elektrycznych, instalacji automatyki oraz instalacji teletechnicznych.

Przedstawiając informacje o naszej firmie pragniemy podkreślić nasze doświadczenie w projektowaniu i wykonywaniu instalacji klimatyzacji dla pomieszczeń czystych: laboratoriów, pomieszczeń cleanroom, sal operacyjnych. Wszystkim inwestorom pragniemy zwrócić uwagę, iż instalacja klimatyzacji pomieszczeń czystych, w tym sal operacyjnych jest kwintesencją sztuki projektowej, gdzie wiedza techniczna przeplata się z rygorystycznymi wymaganiami sanitarnymi. Układy wentylacyjno-klimatyzacyjne odgrywają ogromną rolę w pomieszczeniach czystych, gdyż są jednymi z głównych, a często jedynymi sposobami zapewnienia wymaganych warunków czystości powietrza. Należy więc pamiętać, że właściwie zaprojektowana i wykonana instalacja pozwala na realizację założonych celów produkcyjnych oraz zapobiega gromadzeniu się oraz rozwojowi niebezpiecznych dla zdrowia bakterii i wirusów. Dlatego tez niezwykle ważne jest powierzenie wykonania dokumentacji projektowej jak i wykonawstwa robót firmom, które temat ten potraktują z najwyższą rzetelnością.

Projekt i wykonanie: